Betingelser, Privatlivspolitik & GDPR

Ved brug af denne hjemmeside accepterer du (kunden) nedenstående vilkår og betingelser og er indforstået med vores privatlivspolitik. Såfremt du ikke kan acceptere disse, skal du ikke benytte hjemmesiden.


ANSVAR

Beskyttelse af dine Persondata har vores højeste prioritet. Vi har derfor vedtaget denne Persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler dine Persondata. Persondatapolitikken er udarbejdet med henvisning til reglerne i databeskyttelsesforordningen (Forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EU) 2016/679 (også kendt som “GDPR”) og den danske lov om databeskyttelse (Lov nr. 502 af 23/05/2018 med evt. senere ændringer) (”databeskyttelsesloven”).


VIRKSOMHEDEN

FerieKalender.net / Dvinge.net
CVR-nummer: 31 96 61 24
Enkeltmandsvirksomhed (EVS)

v/Henrik Dvinge
Kornengen 3
4000 Roskilde
Danmark

Telefon: +45 50 85 08 01
E-mail: info@feriekalender.net
Website: https://www.feriekalender.net


VILKÅR OG BETINGELSER

Ved oprettelse og brug af vores online FerieKalender (Standard eller Professionel) accepteres nærværende forretningsbetingelser og privatlivspolitik. Accept sker ved afkrydsning under oprettelsen.

Kunden accepterer, at der for den Professionelle udgave, er en årlig pris, der betales forud via en automatisk genereret faktura (EAN til det offentlige) ved almindelig kontoverførsel. Ved udeladt betaling betragtes oprettelsen eller fornyelsen af en periode som fortrudt, og der nedgraderes blot til standard udgaven (gratis).

Der er ingen refundering eller fortrydelsesret for igangværende fakturaperioder. Dvs. at et overført beløb vil ikke blive refunderet selvom kunden stopper med at benytte feriekalenderen midt i perioden.

Det tilstræbes, at oplysningerne på hjemmesiden er præcise og korrekte, men vi påtager os ikke ansvaret for fejl, unøjagtigheder eller mangler. Indholdet på denne hjemmeside er stillet til rådighed for dig, som den er, og forefindes uden nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. Vi påtager os intet ansvar for nogen som helst skader hverken direkte, indirekte, hændelige, følgeskader eller andre skader fra dit brug af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, skader, som skyldes virus på din computer eller andet udstyr. Brugen af informationer på denne hjemmeside er på egen risiko.

Oplysningerne på denne hjemmeside må ændres eller fjernes på hvilket som helst tidspunkt uden forudgående meddelelse. Vi må også på et hvilket som helst tidspunkt ændre disse vilkår og betingelser. Du bør jævnligt besøge denne hjemmeside for at blive opdateret på de gældende vilkår.

På grund af karakteren af kommunikation via Internettet og den risiko, der er forbundet med overførsel af data over Internettet, skal vi ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader hverken direkte, indirekte, hændelige, følgeskader eller andre skader samt tab som følge af virus eller korruption forårsaget af force majeure, hacking, tyveri eller enhver anden ulovlig handling.

Hjemmesiden må på ingen måde benyttes, så det forårsager eller kan forårsage skader på hjemmesiden eller forringelse af tilgængeligheden. Hjemmesiden må på ingen måde benyttes til ulovlige eller forbryderiske formål eller skadelige aktiviteter af enhver form.

Overskridelse af ovenstående retningslinjer kan bl.a. medføre annullering af brugeres konto, så adgangen til websitet begrænses.


PERSONDATA

Det er vigtigt for os, at dine Persondata opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning og opdatering af Persondata for at hindre uautoriseret adgang til dine Persondata og for at opfylde gældende lovgivning. Ingen Persondata bliver videregivet.

Persondata bliver alene indhentet, når du frivilligt oplyser disse.

Nedenstående beskriver hvilke typer af Persondata, vi indsamler, hvordan vi behandler disse Persondata, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til denne Persondatapolitik.

Standard FerieKalender:
Der indsamles firma e-mail, navn og adresse på den primære kontaktperson, så en eventuelt glemt adgangskode kan fremsendes. Brugere kan oprettes med enten deres navn, et alias, initialer, noget kreativt eller anonymiseret. Det er blot for at differentiere brugerne fra hinanden. Brugerne kan selv slette eller redigere disse data. Der indsamles ingen personfølsomme data.

Professionel FerieKalender:
Der indsamles firma e-mail, navn og adresse på den primære kontaktperson samt EAN-nummer (hvis relevant), så det er muligt at fremsende faktura og en eventuelt glemt adgangskode. I den professionelle udgave kan virksomhedens brugere desuden oprette individuelle adgange. Der kan anvendes en e-mail, så brugeren kan få tilsendt sin adgangskode, hvis denne glemmes. Det tilknyttede brugernavn kan være et fornavn, et alias, initialer, noget kreativt eller anonymiseret. Det er blot for at differentiere brugerne fra hinanden. Det er valgfrit at anvende e-mail, og brugeren kan selv slette eller redigere disse data. Der indsamles ingen personfølsomme data.

Cookies:
Vi benytter os af cookies. En cookie er en lille fil, der bliver gemt på din computer, og den indeholder en identifikation af computeren, som FerieKalender kan bruge. Cookies bliver brugt for at skabe en optimal brugeroplevelse. På login-siden kan brugeren angive, om computeren skal gemme loginoplysningerne fra sidste login. Der anvendes ikke andre cookies end denne. Du kan fjerne brugen af cookies i din browser og derved forhindre, at cookies bliver placeret på din computer. Det vil ikke have nogen betydning for, hvordan hjemmesiden fungerer.


SIKKERHED

Selvom vi stræber efter at holde de oplysninger der leveres sikre, gøres der opmærksom på, at Internettet ikke er et fuldt sikkert medie. Vi indfører rimelige tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at undgå tab, misbrug eller ændring af oplysninger.

Websitet benytter HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), dvs. en krypteret udgave af HTTP, som benytter Transport Layer Security (TLS). Data er dermed beskyttet mellem brugerens computer og websitet.

Websitet er programmeret i ASP.NET, der er udviklet af Microsoft med alle de tilhørende og indbyggede sikkerhedsforanstaltninger, som dette programmeringssprog tilbyder.

Det er kun muligt at få adgang til systemet med korrekt brugernavn og password. Alle data bliver gemt sikkert i en SQL database hos en professionel leverandør af hosting services jf. databehandleraftalen (se nedenfor).
Databasens indhold kan kun tilgås af dataansvarlige (ejeren af virksomheden: FerieKalender).


DATABEHANDLER

Alle data bliver gemt på danske servere fra en dansk leverandør af hosting services (Simply.com). Denne udbyder håndterer den tekniske drift og vedligehold af serverne. Denne leverandør har i form af sin rolle ingen rettigheder over de data og informationer, som du stiller til rådighed. Du kan læse leverandørens compliance-statements vedr. persondata, certificeringer og sikkerhed via dette link: www.simply.com/dk/compliance/

Download en kopi af databehandleraftalen: Databehandleraftale (PDF)


DINE RETTIGHEDER

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af.
Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata.
  • At få slettet persondata.
  • Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.


ADGANG TIL DATA

Du har adgang til alle registrerede data fra den oprettede konto hos FerieKalender.net, og du kan selv redigere eller slette alle oplyste data. Du har retten til at få slettet hele den oprettede konto og alle registrerede data. Det er muligt for brugeren at slette kontoen selv og alle tilhørende data direkte i systemet.
(Bemærk dog, at vi fortsat vil opbevare data i henhold til vores bogføringsforpligtelser).


HENVENDELSER

Hvis du har spørgsmål til nærværende Persondatapolitik er du velkommen til at rette henvendelse til os pr. e-mail eller ved brug af vores kontakt form.

Kontakt

Skriv til os, hvis du har spørgsmål...